Człowiek zmienia się…

Człowiek zmienia się od dzieciństwa po grób. Kiedy więc jest sobą?

Stefan Kisielewski