Często w małżeństwie…

Często w małżeństwie pierwej się rodzą przykrości niż dzieci.

Platon