Cel uświęca środki…

Cel uświęca środki. Tak, ale tylko wówczas, gdy środki nie są z tym celem sprzeczne.

Antoine de-Saint-Exupery